365bet专业 电子网站
年度
 2019 
 2018 
 2017 
 2016 
 2015 
 2014 
 2013 
 2012 
 2011 
 2010 
 以前 
当前位置: 首页>>研究成果

1. Bin Zhang, Fei Fan, Wuhong Xue, Gang Liu, Yubin Fu, Xiaodong Zhuang, Xiao-Hong Xu, Junwei Gu, Run-Wei Li, Yu Chen, Redox gated polymer memristive processing memory unit, Nat. Commun. 10, 736 (2019)  

 

2. Rui Wang, Zhengyu Xiao, Huihui Liu, Zhiyong Quan, Xiao Zhang, Meimei Wang, Mingzhong Wu,and Xiaohong Xu, Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy and spin-orbit torque in Ta/Pt/Co/Ta multi-layered heterostructures through interfacial diffusion, Appl. Phys. Lett. 114, 042404 (2019)  

 

3. Guowei Zhou, Huihui Ji, Yuhao Bai, Zhiyong Quan and Xiaohong Xu, Intrinsic exchange biaeffect in strain-engineered single antiferromagnetic LaMnO3 films, Sci. China Mater. (2019), doi:10.1007/s40843-018-9387-0  

 

4. Wuhong Xue, Shuang Gao, Jie Shang, Xiaohui Yi, Gang Liu, Run-Wei Li, Recent advances of quantum conductance in memristors, Adv. Electron. Mater. 1800854, (2019)

 

5. Xiufang Qin, Caiyun Sui, Lanxin Di, Lanfang Wang, Xiaohong Xu, Studies on preparation and properties of low temperature phase of MnBi prepared by electrodeposition, J. Alloy. Compd. 787, (2019) 1272-1279  

 

6. Jiuping Fan, Jia He, Xiaoyan Zhang, Wenjie Dong, Yuhao Bai, Xiaohong Xu, Inserting a nonmagnetic spacer layer in Nd2Fe14B/α″-(FeCo)16N2 bilayers significantly improves their coercivityApplied Physics A.(2019), doi:10.1007/s00339-019-2408-0    

 

7. Wuhong Xue, Xiao-Hong Xu, Gang Liu, Solid-state electrochemical process and performance optimization of memristive materials and devices, Chemistry, Chemistry 1, 44-68, (2019)

 

8. Hao Wu, Yanli Liu, Jianzhong Chang, Bingxin Zhao, Yaoxing Huo, Zhuliang Wang, Yating Shi, Extraction of Five Fluoroquinolones in Eggs by Magnetic Solid-Phase Extraction with Fe3O4–MoS2 and Determination by HPLC-UV, Food Anal Method, 12, 712-721 (2019)   

 

9. Bingxin Zhao, Hao Wu, Yanli Liu, Xinxin Tian, Yaoxing Huo and Shuping Guan, Magnetic solid-phase extraction based on g-C3N4/Fe3O4/MoS2 as a magnetic adsorbent for HPLC-UV determination of fluoroquinolones in chicken and eggs, Anal Methods, 11, 1491-1499 (2019)   

 

10. Xiao, Z., Zhang, F., Farrukh, M.A., Wang, R., Zhou, G., Quan, Z. and Xu, X. 2019Perpendicular magnetic anisotropy in compressive strained La0.67Sr0.33MnO3 films. J Mater Sci 54:9017–9024  

 

11. Qian Shi, Fengxian Jiang, Yang Yu, Hanxuan Lin, Yunfang Kou, Tian Miao, Hao Liu,Wenting Yang, Wenbin Wang, Peng Cai, Xiaohong Xu, Hangwen Guo, Lifeng Yin,and Jian Shen, An Electric-Field-Controlled High-Speed Coexisting Multibit Memory and Boolean Logic Operations in Manganite Nanowire via Local Gating, Adv. Electron. Mater., 5, 1900020 (2019)